After an evaluation, GNOME has moved from Bugzilla to GitLab. Learn more about GitLab.
No new issues can be reported in GNOME Bugzilla anymore.
To report an issue in a GNOME project, go to GNOME GitLab.
Do not go to GNOME Gitlab for: Bluefish, Doxygen, GnuCash, GStreamer, java-gnome, LDTP, NetworkManager, Tomboy.
Bug 790240 - Översättning av your data till ditt data
Översättning av your data till ditt data
Status: RESOLVED FIXED
Product: l10n
Classification: Infrastructure
Component: Swedish [sv]
unspecified
Other Linux
: Normal normal
: ---
Assigned To: Anders Jonsson
gnome-se-list
Depends on:
Blocks:
 
 
Reported: 2017-11-12 12:24 UTC by Jonatan Nyberg
Modified: 2017-11-12 23:20 UTC
See Also:
GNOME target: ---
GNOME version: ---Description Jonatan Nyberg 2017-11-12 12:24:28 UTC
När man säkerhetskopierar evolution data så står det 'vänta under tiden evolution säkerhetskopierar ditt data'. Det skulle låta bättre med '... din data'.
Comment 1 Anders Jonsson 2017-11-12 23:20:12 UTC
(In reply to Jonatan Nyberg from comment #0)
> När man säkerhetskopierar evolution data så står det 'vänta under tiden
> evolution säkerhetskopierar ditt data'. Det skulle låta bättre med '... din
> data'.

Tack för din rapport!

Det stämmer att "ditt data" inte ser bra ut. Datatermgruppen rekommenderar att ordet i första hand hanteras som plural ("dina data") eller också med n-genus ("din data") om man vill använda det i singularis.

Denna sträng ändrades för ett halvår sedan med https://git.gnome.org/browse/evolution/commit/po/sv.po?id=5171b92538f7e7411a89806f60d6d3f9a9bb6634 till att vara det plurala "dina data", så korrigeringen bör finnas i evolution 3.24 och nyare.